Privacy Statement mbt AVG wetgeving

Uw privacy is belangrijk voor mij! Daarom voldoet Studio-Attitude aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar ik leg u graag uit waarom ik uw persoonsgegevens verwerk, om welke gegevens het gaat en hoe ik uw gegevens verwerk. Ook wil ik u wijzen op uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Waarom verwerkt Studio-Attitude uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling en administratie van mijn bedrijfsactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan het afhandelen van betalingen, het opnemen van telefonisch contact om diensten te kunnen uitvoeren, en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Daarnaast is Studio-Attitude wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken voor het doen van belastingaangifte.

 

Studio-Attitude bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Studio-Attitude?

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app;

– Bankrekeningnummer.

 

Hoe verwerkt Studio-Attitude uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het online programma Salonized Op dit platform zijn uw gegevens uitstekend beveiligd. Uw persoonlijke gegevens die in het online systeem staat worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio-Attitude. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Fotos en beeldmateriaal

 Bij uw bezoek aan Studio-Attitude in Venhorst kan het voorkomen dat er foto’s van het gedane werk gemaakt worden. Deze foto’s blijven in het bezit van Studio-Attitude en zullen gebruikt worden voor reclame of trainingsdoeleinden binnen het werkgebied van Studio-Attitude t ten behoeve van Studio-Attitude.  Elke gebruikte foto zal voorzien worden van het logo van Studio-Attitude .

De gegevens die U als bezoeker aan Studio-Attitude via mijn website en aan mijn Facebook-pagina hebt verstrekt, worden door mij vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).​

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@studio-Attitude.nl

 

De volledige privacyverklaring kunt u nalezen in het onderstaande bestand.